Kulturpris

Eva Román, Britt Lundgren, Iréne o Bertil Ebbesson tar emot vuxenskolans kulturpris.

Kulturpris till föreningen Förslövs Socken Förr och Nu!

Studieförbundet Vuxenskolan Skåneland delade ut årets kulturpris på sin årsstämma förlagd till Torshalls bygdegård i Svalöv. Fyra representanter för föreningen Förslövs socken förr och nu fanns på plats för att ta emot det hedersamma priset för föreningens arbete.

Vuxenskolans representant lovordade föreningens ideella och breda kulturarbete, som består i att insamla fakta i olika former och dokumentera liv och leverne i Förslövs socken historiskt och fram till nutid. Hon framhöll särskilt föreningens innehållsrika och spännande hemsida med levande berättelser förmedlade av engagerade medlemmar.
Vuxenskolans motivering:
En mycket aktiv förening som på ett alldeles utmärkt sätt dokumenterar Förslövs lokalhistoria. Dokumentationen hålls lätt tillgänglig via föreningens hemsida.

Föreningens ordförande, Iréne Ebbesson, tog emot kulturpriset bestående av ett stort keramikfat, specialdesignat för ändamålet och skapat av Peter Nilsson i Höganäs, ett diplom och en stor och vacker blombukett. Iréne berättade därefter helt kort om föreningens historik och verksamhet som utöver hemsidan består i att bevara socknens historia samt att på olika sätt sprida kunskapen vidare genom t ex utställningar, föreläsningar och vandringar i bygden.

Kulturpris 2017