Kontakt

FÖRSLÖVS SOCKEN FÖRR OCH NU

Bjärehemsvägen 4

269 72 FÖRSLÖV

Kontaktperson:

Lilian Bringle     0730 40 56 11 Mail: lilian.bringle@gmail.com

Bankgiro: 5046-0260

Arkiv och föreningslokal:

Bjärehemsvägen 4, Förslöv