Snabbkurs: Förslövs historia från bronsålder till idag i 9 bilder

Här följer en miniserie som sammanfattar socknens historia från c:a 3.000 år f. Kr., då jorden så smått började uppodlas och befolkningen började bli bofast och fram till våra dagar. – Utvecklingen går från bosättning>>kristendomens inträde, med kyrkbygge>>laga skifte då de små odlingslotterna sammanlades till åkrar och ängar>>våra dagar. Järnvägens ankomst markerar den nya tidens inträde. – Klicka på bilderna för större format!


Förslöv 2011, teckningar och texter inspirerade av föreningens arbeten om vår socken och dess historia: Gun Böök-Hederström 94 år.