Om Föreningen

Föreningen FÖRSLÖVS SOCKEN FÖRR OCH NU är en obunden ideell förening med uppgift
-att insamla fakta i olika former om bland annat seder och bruk, speciella händelser, bebyggelse, näringar, kommunikationer, skolor, kyrka, personer etc. som har anknytning till Förslöv.
Läs mer under föreningens mål och syfte