Föreningens mål och syfte

Föreningen FÖRSLÖVS SOCKEN FÖRR OCH NU är en obunden ideell förening med uppgift
-att insamla fakta i olika former om bland annat seder och bruk, speciella händelser, bebyggelse, näringar, kommunikationer, skolor, kyrka, personer etc. som har anknytning till Förslöv.

-att lättillgängligt och noggrant dokumentera och arkivera såväl eget material som till föreningen överlämnat material.

-att med eget material och med tillgång till utomstående källor dokumentera liv och leverne i Förslövs socken fram till nutid.

-att vara öppen för samarbete med alla organisationer och personer som arbetar inom områden med anknytning till föreningens verksamhet.