Västra Ljungby folkskola

Västra Ljungby skola 1890-talet. Lärare P A Söderholm

Huset i korsningen Ljungbyholmsvägen och Ranarpsvägen var tidigare Västra Ljungby skola. Här fanns klasserna 3-6 och under några år fortsättningsskola. Detta skolhus byggdes 1857 på mark som var ett grustag tillhörande Ranarps by. Förslövs församling fick arrendera marken i 100 år. Det var socknens andra fasta skola. Upptagningsområde var V Ljungby, Stora o Lilla Hult del av Ranarp, Viarp, Karstorp och Slammarp. Här fanns en skolsal och en slöjdsal. Ranarps skola och V Ljungby skola samarbetade beroende på antal elever i området. Elevantalet var år 1913 63 st, år 1923 46 st och år 1934 31 st i klass 3-6 samt 31 st i fortsättningsskola. Efter år 1950 fanns endast 2 klasser i denna skola.

Skolbespisning fanns inte. Bostad för lärare fanns.

Lärare som tjänstgjort här är:
Pher Ohlsson 1860 ? 1888
Per Alexander Söderholm 1888-1903
Oskar Fredrik Lindström 1902
Karl Magnus Verner 1903-1905
Gustav Edvard Brodén 1904-1915
Stanny Zetterholm 1915-1916
Per Jansson 1917 vikarie
Per Stjärne 1918-1919
Maria Svensson 1920 vikarie
Axel Danielsson 1920-1955
Hans Ljunggren 1951 extra
Astrid Nilsson 1952- 1955
Sven Malmsjö vikare 1954
Erik Fritzon 1955 extra
Arne Folker 1956 -1968.

Huset är privatbostad idag.