Surahammarkolonin

Surahammarkolonin i Stora Hult

Barnkolonier var mycket vanliga under första halvan av 1900-talet. Mellan Skepparkroken och Stora Hult fanns som mest 25 st kolonier längs havet. En av dem var Surahammarkolonin som drevs av tuberkulosföreningen i Surahammar. Den startade 1923 i en byggnad som hyrdes av familjen Uggla för en kostnad av 300 kr och bestod av 4 rum och ett kök. 

1927 köptes en bit mark av Vilhelm Nilsson för att kunna bygga något eget och två år senare stod den egna kolonin klar till en kostnad av 28.570 kr. Byggmästare var den välkände profilen Janne Johansson i Lervik. 

Till kolonin hörde även lite senare en badpaviljong nere på stranden. I kolonin fanns plats för 40-45 barn och dit kom med förtur de som var lite ?klena? och hade många syskon hemma. Personalen utgjordes av föreståndaren och en lektant, en praktikant och ett par kökspigor samt två ansvariga för flick- respektive pojkavdelningen.
Någon av personalen måste alltid vara sjukvårdskunnig och det hände att man fick bistå även lokalbefolkningen och sommargäster med lite omplåstring ibland.
Varje dag gick barnen ner till stranden i led om två och två. Där serverades saft och bullar efter stärkande bad i havet.
Ett specialtåg kom tidigt på säsongen och lämnade av barnen på Förslövs station samt hämtade upp dem vid hemfärd ett antal veckor senare.
En gång om året hölls det en välbesökt friluftsgudstjänst vid kolonin.
När lokalerna stod tomma i för- och eftersäsong så kunde man hyra matsalen i kolonin till möten, fester och bröllop.
Likaså använde traktens barn de gungor och fotbollsmål som fanns i anläggningen. Maj och Ragnvald Johansson såg till anläggningen vintertid.

Bygdens unga killar höll sig gärna runt kolonin med sina mopeder och cyklar på sommartid då där fanns en hel del unga flickor som jobbade med barnen. Ibland träffades de på Vejbyparkens dansgolv.
Med tiden så avtog föreningarna och kommunernas intresse för koloniverksamhet och många lades ner, såldes som sommarbostäder eller blev permanentvillor.
Surahammarkolonin stod dock kvar och 1980 blev det flyktingförläggning för Bolivianer. 1983 såldes kolonin till Jan och Stig Roos som drev vandrarhem och butik í lokalerna.
1985 köptes dock fastigheten av Annebergshus som styckade av ett antal tomer. Under årens lopp från 1920-talet till 1970-talet har mängder av barn och unga från Surahammar varit i Stora Hult för att få havsluft och bada på den fina stranden. Dessvärre nu hundra år senare så har tången i vattnet orsakat miljöproblem och fisket är nästan borta, varför badning inte har varit att rekommendera under stora delar av året.

Nedtecknat av Lilian Bringle