Förslöv

Förslöv är huvudorten i socknen och nämns första gången i skrift år 1289 (Faerslöf).
Första delen av namnet kommer från mansnamnet fär och andra delen kommer från ordet lev i betydelsen arvegods.