Vistorp

Vistorp är en by alldeles väster om Förslöv.
Vistorp nämns första gången i skrift år 1476 (Hwdstorp).
Första delen av namnet kommer från mansnamnet Hwit och andra delen kommer från ordet torp i betydelsen nybygge.