Håle

Håle är en gård belägen strax öster om Förslöv.
Håle nämns första gången i skrift år 1524 (Hwllae).
Namnet kommer från ordet håla i betydelsen sänka.

Flygfoto över Håle från 1930-talet

Gården till höger ägs 2017 av Christer Persson. Strax till vänster om skogskanten finns Ekhems gård.


Söndagen den 7 maj 2017 var föreningen på rundvandring i Håle by. Flera av byborna berättade om sina gårdar.

Vandring i Håle