Ranarp

Ranarp är en by väster om Förslöv.
Ranarp nämns första gången i skrift år 1438 (Rönörp).
Första delen av namnet kommer från mansnamnet Rani och andra delen kommer från ordet torp i betydelsen nybygge.