Slammarps skola

Slammarps skola

Merkurivägen 12

Kallades också stationsskolan. Denna skola byggdes på mark som tillhörde Slammarps by och ägdes av Förslövs församling. Upptagningsområde, som har varierat genom åren beroende på antal barn i samhället, var Förslöv, Viarp, Karstorp, Fogdarp, Vistorp, Himmelstorp, Håle, Olstorp och Slammarp öster om järnvägen. Skolverksamheten startade år 1889 och upphörde 1970. Här fanns undervisning för elever i klasserna 1 ? 4. År 1929 flyttade eleverna från Viarps småskola hit och från detta år var det enbart klass 1-2. Det fanns ingen skolbespisning. Lärarbostad fanns i huset.

Lärare:
Hanna Katarina Zetterholm 1902-1907
Dorotea Rödholm 1908-1929
Ellen Oldén 1929-1954
Ingrid Arvidsson 1955-1958

Under åren 1958-1960 vikarierade:
Kerstin Winberg, Marianne Folker och Birgitta Franklin samt
Ylva Andersson 1960-1970.

Skolverksamheten lades ner 1970 och detta var de sista klasserna som flyttade in i Förslövs nya skola.

Huset användes sedan några år till daghem, fritidsgård och föreningsverksamhet innan det såldes som bostadshus till privat ägare.