Ranarps småskola

Ranarpsvägen 353

Redan 1867 var åboarna i Ranarp angelägna att starta undervisning för byns barn. De skrev en skrivelse till sockenstämman med en anhållan om att få starta en s k ?flyttskola? för de yngsta eleverna i byn. Undervisningen bedrevs på olika gårdar i byn efter ett uppgjort schema och läraren skulle godkännas av prosten Jönsson. Åboarna åtog sig att stå för lärarens lön. När eleverna var tolv år gamla skulle de få sändas till Förslövs fasta skola.

1885 byggdes ett skolhus i Ranarp som blev Ranarps småskola för elever i klass 1-2 åren 1885 till 1955. Upptagningsområde var Ranarps by och del av Slammarp. Lärarbostad fanns i skolhuset. Elevantalet år 1915 var 18 st.

Ranarps småskola Ellen Ljungner

Bland lärarinnorna kan nämnas:
Anna Persson 1885-1889
Lydia Olsson 1890-18xx
Sigrid Johansson 18xx-1902
Anna Elisabeth Ekenberg 1902-1907
Ellen Ljungnér 1915-19xx
Barbro Svedling 19xx-1951
Anna-Greta Svensson 1951-1953
Ingrid Arvidsson 1954- 1955.

När denna småskola upphörde 1955 blev huset bostadshus.