Västra Ljungby

Ljungby är en liten by sydväst om Förslöv.
Ljungby nämns första gången i skrift år 1492 (Lywngby).
Första delen av namnet kommer från ordet ljung (ljunghed) och andra delen kommer från ordet by i betydelsen samling av gårdar.