Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/forslovsocken.se/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/lib/Minifier.php on line 232
Verksamhetsberättelse 2019 – Förslövs Socken – Förr och Nu

Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsberättelse för år 2019.

Styrelsens sammansättning och föreningsfunktionärer.

Ordinarie ledamöter :

Iréne Ebbesson, Ordf. och arkivansv.          Britt Lundgren, v. Ordf.

Christer Santesson, Kassör                             Eva Román, Sekreterare

Anki Nordin          Bertil Ebbesson                  Lennart Svensson

Styrelsesuppleanter : Börje Nilsson, Lena Andersson och Kerstin Wieslander.

Revisorer : Bengt Johansson och Carl-Axel Hansson

Rev. suppl : Ulla Jennehall och Nils-Ingmar Nilsson

Valberedning: Christer Pettersson, Ove Johansson och Kristina Johansson.

Firmatecknare: Christer Santesson och Iréne Ebbesson , var för sig.

Programkommitté : Iréne Ebbesson, Britt Lundgren, Anki Nordin och Christer Santesson.

Hemsidan: Iréne Ebbesson och Ann Green.

Beskrivning av årets verksamhet:  Under året har vi haft 22 sammankomster varav 13 varit medlemsträffar och 8 i form av föredrag/studiebesök/vandring, öppna för allmänheten.  Den 15/1 hölls ett extra Föreningsmöte för att behandla förslag om ändring av föreningens stadgar.  Utöver konstituerande styrelsemöte har styrelsen haft 4 protokollförda sammanträden.

Minnestavlor vid torpruinerna har setts över och förbättrats.  Hemsidan har uppdaterats regelbundet.

Till Båstads kommun har vi lämnat förslag på gatunamn i nya planområden i Förslöv.

Föreningen har under året låtit trycka och ge ut skriften: ?Jordbruket i Förslövs Socken?.

Ett flertal personer har hört av sig med frågor angående sin släktforskning eller om sitt nyköpta äldre hus, och har genom vårt arkiv kunnat få svar på en hel del av sina frågor.

Medlemsantalet under året uppgick till 138 st.

För redovisning av ekonomin hänvisas till årets ekonomiska rapport

På medlemsträffarna har vi fortsatt identifiera och sortera foton.  En grupp har arbetat med dokumentation av Lantbruk, lantbruksredskap och händelser på en lantgård under året, vilket redovisades vid en föreläsning samt i en tryckt skrift.  En dokumentation av Förslövs industri ? och näringsverksamhet är påbörjad.  Insamling av uppgifter om konst, design och hantverk, även textilier från bygden har pågått. Antalet deltagare på medlemsträffarna brukar vara 12 ? 18 personer.

Årsmöte hölls den 26 mars. Samtliga föreningsfunktionärer om valdes. Antalet styrelsesuppleanter ökades från 2 till 3 genom nyval av Kerstin Wieslander.  Styrelsens förslag till ändring av föreningens stadgar godkändes enhälligt av årsmötet.  Efter mötesförhandlingarna följde en enkel förtäring samt en trevlig underhållning av Sam Nordin och Björn Hörwing som spelade skånsk folkmusik. 15 deltagare.

Vid en föreläsningskväll d en 12 februari gav Anki Nordin oss ?Glimtar från 1600 ? 1700-talets Förslöv?. Åhörarna fick en orientering om de livsbetingelser som fanns i bygden under dessa århundraden. Samhället och människor påverkades mycket av att landet var i krig som medförde truppförflyttningar och förläggningar av soldater i socknen. 47 deltagare

Den 23 april redovisades under rubriken ?Från sådd till skörd? äldre lantbruk, redskap och händelser under bondens år . Bengt Johansson, Bertil Ebbesson och Jan-Erik Hansson visade bilder och berättade om det resultat en grupp medlemmars studerande och efterforskningar i denna näring kommit fram till. 70 deltagare.

Lördagen den 27 april gjordes ett studiebesök på Fam Gunnarssons gård i V Karup. Där fick vi ta del av dagens sätt att arbeta på en mjölkproducerande gård med 170 mjölkkor. Vi fick också uppleva djurens glädjeyra när de släpptes ut första gången för året genom ett s k ?Kosläpp? Ett välkommet vårregn föll den dagen så antalet deltagare var bara 12 st.

Söndagen den 1 sept. ordnades en promenad under temat ?Gammalt möter nytt? En vandring med start och mål vid Förslövs Linbastua. Anki Nordin berättade om Linbastuan och de fornlämningar som hittats vid pågående arkeologiska undersökningar i området samt vad som finns i skogsområdet Förslövs Hagar.  Iréne Ebbesson berättade kort om den planerade byggnationen i området och om det nya vårdboendet Haga Park. 18 deltagare.

Vid en föreläsningskväll Tisdagen den 17 september gästades vi av Bjäre Moppers. Deras ordförande Maggan Rubin visade en dokumentärfilm och berättade om föreningens 20-åriga verksamhet. 36 deltagare.

Tisdagen den 29 oktober var temat ?Seder och bruk vid Dop, Konfirmation, Bröllop och Begravning?. För berättelser och bildvisning svarade föreningsmedlemmarna Anki Nordin, Eva Román, Iréne Ebbesson och Bengt Johansson. 50 deltagare.

Tillsammans med andra kulturföreningar i Båstads kommun deltog vi i arrangemanget Arkivens dag som ägde rum  den 9 november i kommunhuset i Båstad. Temat för året var ?Gömt och glömt? och vi hade i samarbete med föreningen Gamla Båstad sammanställt en utställning om gamla planer på samhällsutveckling som inte blivit verklighet. Tillställningen som var välbesökt bestod av föredrag och utställningar. Några från vår styrelse var på plats och informerade om föreningen och de skrifter vi givit ut.

Styrelsen vill rikta ett varmt tack till dem som skänkt bilder, berättelser och andra uppgifter om Förslövs socken samt till alla andra som på något sätt bidragit till ytterligare ett framgångsrikt år för föreningen.

Iréne Ebbesson      Eva Román      Christer Santesson        Britt Lundgren

Anki Nordin         Bertil Ebbesson     Lennart Svensson