Uddmans

Detta dokument lästes av Jan Rodenstam under en kyrkogårdsvandring på Förslövs kyrkogård hösten 2006.

Hjalmar Uddman

Hjalmar Adolf Julius Uddman föddes 1870-06-23 i Västervik. Han tog studenten med grekiska och latin i Nyköping 1892. Undervisade yngre elever under loven för att försörja sig. Tog plats som informator under ett år. Genomgick Bröderna Påhlmans handelsinstitut i Stockholm och tog därefter plats som bokhållare på ett bryggeri i Nyköping några månader och därefter blev han elev på ett mejeri, då ekonomin inte tillät högre utbildning. Efter två år fick han platsen som mejerist där.

Han genomgick Åtvidabergs mejeriskola och fick därefter plats som mejerist på Ängeltofta gård. Erhöll sedan bland 92 sökanden föreståndarbefattningen vid Bjäre andelsmejeri i Förslövsholm 21 april 1898 och behöll denna tjänst till den 30 november 1941,då han blev 71 år.

Förlovade sig 1895 med småskolelärarinnan Anna Lydia Gustafsson från Örebro och ingick giftermål 15 oktober 1898. Året 1900 föddes Greta, -02 Brita, -05 Astrid och -08 Torsten.

Längst bort i den stora mejeriträdgården lät Hjalmar uppföra ett karbidgasverk,som försörjde bygden med ljus. Mejerierna i Båstad och Landskrona inköptes tillsammans med två intressenter. Första bilen inköptes 1923. Strax efter kriget åkte Hjalmar till Danmark för studier i margarintillverkning,vilket resulterade i att en margarinfabrik anlades.

Anna dog 1929 och 1931 gifte Hjalmar om sig med Ellen.- Hjalmar var revisor i sparbanken långt upp i pensionsåldern. På 90-årsdagen avstod han från att föra brandförsvarets räkenskaper. .

På gravplatsen ligger en gravsten med Josef Årstrands namn. Det var Astrids man, som dog 1939. Anna föddes 1875-08-02 och dog 1929-04-04. Hjalmar dog 1965-04-08 och Ellen född 1902-02-23 dog 1994-09-19. Någon gravsten för de tre sistnämnda finnes ej ännu.

Svedala 2006-09-02
Jan Rodenstam dotterson.

PS
Gravplatsen är fredad, vilket innebär att kyrkogårdsförvaltningen för evig tid har ansvar för den. Dock har kyrkorådet tillåtit oss att nedlägga en gravsten med Hjalmars, Annas och Ellens namn och födelse- samt dödsår.
DS