Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/forslovsocken.se/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/lib/Minifier.php on line 232
Verksamhetsberättelser – Förslövs Socken – Förr och Nu

Verksamhetsberättelser

Förslövs Socken förr och Nu.

Verksamhetsberättelse för 2022.

Styrelsen

Ordinarie ledamöter: Lilian Bringle ordförande, Bodil Charlesson sekreterare, Christer Santesson kassör,

Lennart Svensson vice ordförande, Bertil Ebbesson,

Börje Nilsson och Anki Nordin.

Styrelsesuppleanter: Per Svensson och Marcus Molander.

Revisorer: Bengt Johansson och Carl-Axel Hansson.

Revisorssuppleanter: Nils-Ingmar Nilsson och Jan-Erik Hansson. Valberedning: Bertil Ebbesson (sammankallande), Marianne Lantz och Lars Dahlberg.

Firmatecknare: Christer Santesson och Lilian Bringle var för sig. Programkommitté: Lilian Bringle, Christer Santesson, Bodil Charlesson och Anki Nordin. Arkivansvarig: Irene Ebbesson. Hemsidan: Lilian Bringle.

Sammanfattning av årets verksamhet

Under året har vi haft 8 träffar i form av föredrag, studiebesök och vandringar, samtliga öppna för allmänheten. Vi har haft ?Öppet arkiv? ett par kvällar varje månad då antalet besök varierat mellan 4-8 personer, som velat få information eller hjälpt till med identifikation av bilder mm. Från vårt arkiv har Iréne Ebbesson bidragit med fakta kring temat ?Kvinnor i politiken? som redovisades genom föredrag och utställning vid en demokratidag anordnad av Båstads kommun. De lämnade uppgifterna handlade om kvinnor som tidigt var politiskt aktiva i mitten av 1900-talet i Förslövsholms kommun fram till bildandet av Båstads kommun 1971.

Utöver konstituerande styrelsemöte har styrelsen haft fyra protokollförda sammanträden och därutöver kontakt via mail. Medlemsantalet under året har uppgått till 140 st. För redovisning av ekonomin hänvisas till årets ekonomiska rapport som läggs fram vid årsmötet 2023.

Våra träffar

Församlingshemmet 1 mars

Magnus Jönsson, bördig från Kroken, berättade om Gamlegård, som i folkmun ibland kallades Förslöv slott. Både Magnus och framför allt hans far Henry Jönsson har under många år och arbetat vid fastigheten och därigenom också dokumenterat och forskat i husets historia. Magnus höll ett mycket välgjort och innehållsrikt föredrag om Gamlegård. Ca 40 deltagare.

Församlingshemmet 29 mars

Rolf Johansson höll ett trevligt kåseri som han kallade ?Skräddare och äventyrare?, -ett nästan sant emigrations-
äventyr. Det var baserat på den bok han skrivit om sin släkt och deras resa till Alaska och livet i guldgrävarmiljö. Ca 30 deltagare.

Församlingshemmet 26 april

Årsmöte med sedvanliga förhandlingar. Därefter fick vi lyssna till en intervju med Janne Johansson i Lervik som var inspelad 1983 och där ?snickar-Janne? berättade om sitt brokiga liv på Bjäre. 15 deltagare.

Vandring i Stora Hult 15 maj

Ca 35 personer hade mött upp i det vackra vårvädret. Erika Elmberg, som var vår guide, berättade om Mor Botilda som bodde längst ner vid strandkanten i en stuga som kallades för tångväktarstugan och som vaktade tången mot stölder. Därefter gick vi vidare upp till Erikas morfars hus dår vi fick ytterligare information om släkten och starten av NST bl a. Träffen avslutades i en av deltagarnas trädgård med kaffestund.

Träff i Fogdarp 18 september

På grund av dåligt väder blev det inte någon vandring utan vi samlades i Bengt Johanssons f d garage vid Bengtsgårdsvägen 112. Bengt Johansson, Erling Johansson, Margareta Bengtsson och Britt Lundgren hjälptes åt att berätta om den lilla bykärnan, om måsalotter och laga skifte i området. Ca 50 personer hade trotsat det dåliga värdet och kommit till den mycket trevliga och informativa träffen.

Församlingshemmet 18 oktober

Vår välkände politiker Tomas Andersson från Båstad höll föredrag om ?Politiken som formade dagens Förslöv och Båstads kommun?. Föredraget innehöll utvecklingen av välfärdssamhället från 1920 -1970 i våra kommundelar ? Förslövsholm, Västra Bjäre, Båstad och Östra Karup, såsom utbyggnaden av skolor, fattigvården, VA, mm. Ca  40 personer hade mött upp.

Församlingshemmet 15 november

Anki Nordin berättade om Förslövs by under 1800-talet, med några nedslag långt tidigare. Vi fick en inblick i hur bebyggelsen sett ut och hur de sociala funktionerna varit i ett samhälle som stod i sin början att utvecklas. Ca 50 personer deltog.

Studiebesök 29 november

Anna Ekenberg på Förslövs Handelsträdgård tog emot oss och berättade om företaget och dess utveckling från tidigt 70-tal och fram tills idag. Vi besökte de överfyllda växthusen som prunkade inför julen med ett hav av julstjärnor i alla variationer. Ca 25 personer deltog och kvällen avslutades med kaffestund på Kulan.

Hösten avslutades i vår möteslokal 6-12 med lite glöggmingel.

Styrelsen vill rikta ett varmt tack till alla som på något sätt bidragit till vårt arkiv genom bilder, berättelser och som deltagit i våra aktiviteter.

Lilian Bringle           Bodil Charlesson      Christer Santesson

Anki Nordin            Bertil Ebbesson         Lennart Svensson

                                 Börje Nilsson