Förslövs nya skola

Klassfoto med Marta Lundvall

Är belägen i korsningen mellan vägarna Bokesliden och Margretetorpsvägen. Den stod klar att tas i bruk 1968 och i samband med detta lades socknens kvarvarande byskolor ner och eleverna flyttade succesivt hit. Upptagningsområde är hela Förslövs församling och en del av Grevie församling. Från början fanns låg- och mellanstadie, klass 1 ? 6. År 1997 byggdes skolan till för högstadieklasserna 7 ? 9. Högstadie-eleverna fick tidigare åka till Båstad.

Högstadiedelen vid Förslövs skola

I Förslövs nya skola finns lokaler för all typ av under-visning. Här finns också matsal för skolbe-spisning, aula med teaterscen och en idrottshall och dessutom stora ytor för utomhusaktivi-teter. Till det skolbiblioteket flyttades Förslövs folkbibliotek år 2011.

Vid skolan finns också ett Ungdomens Hus där man förutom fritidsverksamhet för ungdomar bedriver en kulturskola med musik- drama- och dansundervisning.

På denna stora skoltomt finns även en Förskola som heter Skogsbyn som i dagsläget (2016) är utdömd, ska rivas och byggas om. Vid Langetoftsvägen finns förskolan Ängsbyn och i Bygdegården finns två privat drivna förskolor.

År 1973 var elevantalet 209 i klass 1 ? 6 och år 2016 fanns det 250 elever i klass 1 ? 6 och 187 elever i klass 7 ? 9.

Rektorer: Den första rektorn var Henry Wester, sedan kom Egon Lundström, Arne Wersell, Margareta Ekelund-Svensson, Bengt Nilsson och Tony Holmer.