Viarps småskola

 

 Vantingevägen 176.

 

Denna småskola byggdes på mark som tillhörde Förslövs församling från laga skiftet 1841. Hälften av tomten ligger på mark som tillhör Viarp och andra hälften tillhör Karstorp. Byggnaden är uppförd på tomtgränsen mellan dessa två byar.

Skolverksamhet startade här 1892 och pågick till 1929 då den flyttades till Slammarps skola. Undervisningen var för elever i klass 1 och 2. Upptagningsområde var Karstorps och Viarps byar samt Slammarp öster om järnvägen. Elevantalet var år 1913 38 st och år 1923 29 st. Här fanns endast ett klassrum. Skolbespisning fanns inte. Lärarbostad fanns i huset.

Lärarinnor har under åren varit:
Ida Tuwesson 1892-1895
Julia Sundell 1895-1907
Ida Svensson 1908-1910
Amanda Cedergren våren 1911 och
Ellen Oldén 1911- 1929. Ellen Oldén var den lärarinna som 1929 tog eleverna med sig och flyttade till Slammarps skola där hon fortsatte sin tjänst.

Fastigheten ägdes av Förslövs församling och när skolverksamheten upphörde hyrdes huset ut som bostad. 1946 såldes fastigheten till privat ägare.