Karta över byarna

Förslövs socken består av 13 byar. Här finns de inritade på Ekonomisk karta från år 1928. På kartan ser det ut som det är fler byar beroende på att en del byar har sin utmark skild från huvudmarken. T ex Viarp har sin utmark i Viarpshult, Rosenhult är inte en egen by utan tillhör Vistorp, Karstorp har sin utmark uppe på åsen skild från huvudmarken. Bygränserna suddas ut allmer med tiden men de lever kvar i de fastighetsbeteckningar som finns än i dag.