Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/forslovsocken.se/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/lib/Minifier.php on line 232
Skolor i Förslövs socken – Förslövs Socken – Förr och Nu

Skolor i Förslövs socken

Förr i tiden hade prästerna i socknarna som uppdrag att lära sockenborna läsa. Undervisningen som skedde i hemmen leddes av prästen, klockaren eller ibland någon lärare. För att öka läskunnigheten hos befolkningen infördes 1842 lag om allmän folkskola. Det var socknarna som ansvarade för att lagen följdes. I början bedrevs undervisning fortsättningsvis i hemmen genom kyrkans eller i viss mån byalagens försorg, ibland genom s k flyttskolor. Så småningom byggdes skolhus att bedriva verksamheten i. Under senare delen av 1800-talet övertogs ansvaret för skolorna till kommunen.

Förslövs socken fick sin första fasta skola år 1854 i och med att Kyrkskolan byggdes. Efter denna kom V Ljungby folkskola som byggdes 1857. Därefter kom de olika byskolorna i socknen. När Förslövs nya skola stod klar 1968 lades byskolorna ner och verksamheten flyttades succesivt till den nya skolan.

Klicka på skolans namn för att komma till den skola du vill läsa om.
Förslövs nya skola
Kyrkskolan
Fogdarps småskola
Lilla Hults småskola
Ranarps småskola
Ranarps mellanskola
Slammarps skola
Viarps småskola
Västra Ljungby folkskola