Lilla Hult

Lilla Hult är en liten by sydväst om V Ljungby.

Lilla Hults by består egentligen av fyra fastigheter, två större och två mindre.
Jämfört med Stora Hult är Lilla Hult den lilla byn, vilket också namnet antyder.
Första gången Lilla Hult nämns i skrift är år 1606, då som “Lille hollt”.
Första delen av namnet kommer från ordet liten (Jfr Stora Hult) och andra delen kommer från ordet hult i betydelsen liten skog, skogsdunge.

Fruktodlingen norr om Lilla Hultsvägen kom till 1979. Fyra år senare utvidgades odlingen till att omfatta även området söder om vägen.

Den väg som i dag kallas för Lilla Hultsvägen är en av de gamla vägarna från stora landsvägen till stranden. Den går genom Lilla Hults by ner till allmänningen och havet söder om Lerviks hamn. Många åkte förr den vägen till Stora Hults strand, men man trodde att man var i Lilla Hult. Därför hörde man på 1950-talet ofta människor som sade att dom hade varit i Lilla Hult och badat.