Järnvägsstationen

Järnvägen: I augusti 1885 var järnvägen och järnvägsstationen klar för trafik, och detta blev en vändpunkt för Slammarp. Ett stationssamhälle började växa fram. Boningshus, butiker, hantverkare och näringsidkare av allehanda slag drogs till platsen. Här erbjöds god kommunikation för både person-och godstrafik. Den förste stinsen hette Backman, efter honom kom Stuhr och därefter den lokalt mes kände och ihågkomne stinsen Carl Zetterholm, som bl.a. skrev Bjärevisan:  “När körbärsträden blommar uti Bjäre”. – En namnkunnig järnvägstjänsteman var konstnären Otto Djerf. – Stationshuset, som ineldningsvis var ett enplanshus, fick en andra våning, sannolikt under 2.a decenniet av 1900-talet. Västkustbanan elektrifierades år 1935. Denna järnväg med slutdestination Oslo, blev snart en av landets viktigaste. En dyster parentes i denna järnvägs historia är den s.k permittenttrafiken under andra världskrigets första fas, då Nazityskland ockuperat Norge och krävde att få använda svenska järnvägarna till persontransporter mellan Tyskland och Norge.Denna verksamhet pågick under åren 1940-43. Sedan de tyska krigsframgångarna förbytts i nederlag, vågade svenska samlingsregeringen säga upp permittentavtalet mot slutet av 1943. Det var tidvis lite av ett lokalt folknöje att gå och titta på de förbipasserande, plomberade tågen fyllda av soldater, (det ska nog inte läsas in politiska sympatier i detta utan mer handlar mer om på det allmängiltiga fenomenet att unga flickor är nyfikna på unga pojkar och vice versa) som ibland stannade för tågmöte.

Stationshuset revs slutligen 1979 efter att tågtrafiken på Förslövsholm hade upphört nästan 10 år tidgare. – Nu, år 2013, planera för en pågatågsstation med beräknad invigning i dec 2015. Den kommer dock endast att bestå av ett vindskydd med parkeringsplatser utmed Stations-och Ljungbyholmsvägarna, samt busshållplats för byte.

Tillägg: En ny järnvägsstation för Förslöv invigdes i December år 2015. Den nya stationen blev inte placerad där den gamla legat utan strax efter Hallandsåstunnelns södra mynning. Det gamla järnvägsspåret över åsen revs upp kort därefter. /IE

jarnvag1

Stationshuset i Förslöv – Förslövsholm i sitt ursprungliga skick, kring sekelsiktet 18/1900.

Stationsnamnet för både järnväg och post ändrades år 1921 från Förslöv till Förlövsholm för att undvika förväxling med Färlöv utanför Kristianstad.. – Sedan järnvägsstationen upphört slopades det artificiella namnet Förslövsholm år 1971 för att återta sockennamnet Förslöv.

(se även annan artikel om järnvägen).
SIP-12 (kopia)

Stationshuset revs år 1979. – I bakgrunden (vit byggnad) Förslövs hotell.