Ranarps Folkskola

Ranarpsvägen 363

Ranarps mellanskola

I Ranarp byggdes ett nytt skolhus där man 1915 startade en mellanskola för elever i klasserna 3-6. Här fanns också undervisning i hemkunskap och musik. Upptagningsområde var Ranarp, Stora och Lilla Hult, V Ljungby och Slammarp väster om järnvägen. Genom åren har Ranarps skola samarbetat med V Ljungby skola beroende på antalet barn i området. Under åren 1927-1933 fanns här också fortsättningsskola. Elevantalet var år 1923 43 st i klasserna 3-6. Skolbespisning fanns inte. Bostad för lärare fanns. Efter 1950 fanns endast 2 klasser i denna skola.

Bland lärarna kan nämnas:
Gustav Brodén klass 3-6 1917-1939
Hugo A K Boegård 1940-1941
Lars Ekman klass 3-6 1941-1954
Anders Hult klass 5-6 1954-1967
Margareta Nilsson hemkunskap
Erland Skagerberg musiklärare.

Skolverksamheten flyttades till Förslövs nya skola när denna stod klar 1968.