Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/forslovsocken.se/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/lib/Minifier.php on line 232
Sante Gudmunssons berättelser – Förslövs Socken – Förr och Nu

Sante Gudmunssons berättelser

Sante Gudmundsson föddes 7 maj 1895.

Här presenterar vi några av Sante Gudmundssons många skrifter:

Två berättelser av Sante Gudmundsson om Guds räddning.

Vem var då Sante Gudmundsson?
Sante Gudmundsson har kallats en Bjärebygdens hängivne skildrare. Allt sedan 1919 var han ortsmeddelare till olika tidningar: Först till Skånska Socialdemokraten, sedan till Helsingborgs Dagblad, Nordvästra Skånes Tidningar och Hallandsposten i nu nämnd ordning. Fram till sin död i början av 1960-talet forskade och skrev han om Bjärebygden i allmänhet och Förslöv i synnerhet.
I sitt testamente ville han att hans efterlämnade manuskript om möjligt skulle tryckas. Han nämnde också Hembygdsföreningen som en möjlig mottagare. Dödsboet efter honom har donerat manuskripten tillsammans med en summa pengar till föreningen. Föreningen är mycket tacksam för gåvan och hoppas kunna förvalta den på bästa sätt.
Manuskriptsamlingen är omfattande, så omfattande att vi inte har möjlighet att trycka den i sin helhet. Alla uppsatserna behandlar inte heller ämnen av lokalt intresse.

Några av titlarna är följande:

Dåraktiga funderingar och svar på en del lika dåraktiga frågor lagom hop och tilltrasslade.

Kyrkorna i Förslövs och Grevie pastorat samt de prästmän, som verkat där från 1600-talet fram till våra dagar.

Minnesanteckningar från konfirmationen 28/4 1910.

Första och andra Norrlandsresan samt Västeråsresan.

Minnesbilder ur Kristina Pålssons liv 6/11 1857-9/7 1944, samt släkten Gudmund Pålssons jämte föräldrarnas släktkrönika.

Memoarer.

Grevie kyrka. Vad gamla urkunder förtäljer om kyrkan och dess historia.

Käringprat och stuesladder. Bygdehistorier på bjäremålet i äldre tider.

Hallandsåsens sydsluttning, dess bebyggare i äldre tider och deras strävsamma och till nöd och fattigdom gränsande levnad. Sagor och sägner om bland annat Kurrabok, Röhall, Hovaltestenen och Hovaltehögen, Ilasjön, Vendikebro samt skildringar av folktro och vidskepelse, Skildringar av sekelskiftesgille, ajnahemsgille.

Förutom ovan uppräknade finns en del kortare artiklar och ett band på bjäremål. Det skall i sammanhanget nämnas att Sante Gudmundsson bidragit till landsarkivet i Lund med uppteckningar och intalningar av bjäremål. Förutom detta innehåller samlingen en del bilder i anslutning till uppsatserna. Manuskriptsamlingen förvaras hos Hembygdsföreningen och där finns möjlighet för intresserade att ta del av den.