Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/forslovsocken.se/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/lib/Minifier.php on line 232
Verksamhetsberättelse för år 2023 – Förslövs Socken – Förr och Nu

Verksamhetsberättelse för år 2023

Förslövs Socken Förr och Nu. Verksamhetsberättelse för 2023.

Styrelse och funktionärer

Ordinarie ledamöter: Lilian Bringle ordförande, Bodil Charlesson sekreterare, Christer Santesson kassör, Lennart Svensson vice ordförande, Bertil Ebbesson, Börje Nilsson och Anki Nordin. Styrelsesuppleanter: Per Svensson och Marcus Molander.
Revisorer: Bengt Johansson och Carl-Axel Hansson.

Revisorssuppleanter: Nils-Ingmar Nilsson och Jan-Erik Hansson.
Valberedning: Bertil Ebbesson (sammankallande), Marianne Lantz och Lars Dahlberg. Firmatecknare: Christer Santesson och Lilian Bringle var för sig.
Programkommitté: Lilian Bringle, Christer Santesson, Bodil Charlesson och Anki Nordin. Arkivansvarig: Irene Ebbesson.
Hemsidan: Lilian Bringle.

Sammanfattning av årets verksamhet

Under året har vi haft 7 träffar i form av föredrag, studiebesök och vandringar, samtliga öppna för allmänheten. Vi har haft ?Öppet arkiv? vid ett par kvällar varje månad då antalet besök varierat mellan 4-8 personer, som velat få information eller hjälpt till med identifikation av bilder mm. Utöver konstituerande styrelsemöte har styrelsen haft fem protokollförda sammanträden och därutöver kontakt via mail. Medlemsantalet under året har uppgått till 140 st. För redovisning av ekonomin hänvisas till årets ekonomiska rapport som läggs fram vid årsmötet 2024.

Våra träffar

Församlingshemmet 7 februari: Bengt G Bengtsson från Östra Karup visade bilder och kåserade över ämnet ?Den farliga vägen över Hallandsåsen?. Ca 40 personer hade mött upp och fick en trevlig stund med bilder och anekdoter.

Församlingshemmet 7 mars: Vinterns värsta snöoväder satte stopp för kvällens föredrag som handlade om skolorna förr i Förslöv.

Församlingshemmet 4 april: Årsmöte med sedvanliga förhandlingar och efterföljande kaffestund. 13 deltagare.

Vandring i Himmelstorp 7 maj: Ca 50 personer hade mött upp vid Hålehalls parkering. Eva Roman, som tillbringat många av sina barndoms somrar i området och sedan varit bofast på en av fastigheterna, guidade oss runt. Hon berättade ingående om husen och dess ägare från förr. Halvvägs hade vi en kaffepaus och beundrade den fantastiska utsikten över Skälderviken och Kullahalvön.

Vandring i Västra Ljungby 3 september: Vi samlades på Ted Ivarssons gårdsplan där vi fick en introduktion om platsen och gårdens utveckling till att bli en mönsteranläggning med stor grönskaks- och potatisexport. Christian Bjärtun tog vid och berättade om laga skifte och övriga gårdar i trakten. Därefter gick vi en liten runda och passade på att dricka kaffe i den s k Poddarnas trädgård. Ca 50 personer deltog.

Församlingshemmet 3 oktober: Den här kvällen fick vi genomföra det inställda föredraget ?Livet i skolan förr och senare?. De två lärarprofilerna Ylva Andersson och Torsten Lundvall berättade anekdoter, svarade på frågor och Lilian Bringle visade Oh-bilder från Förslövs alla skolor genom tiderna.

Församlingshemmet 31 oktober: Bengt Johansson berättade om ?Föreninglivet i Förslöv genom tiderna?. Han kåserade även över hur vi använder vår fria tid. Ingrid Edgarsdotter, ordförande I Biodlarföreningen, och Daniel Harvig, ordförande i Förslövs IF, gästade oss och informerade lite om sina verksamheter. Många föreningar har passerat revy genom åren och en skrift har tagits fram över dessa. Ca 40 personer deltog.

Församlingshemmet 28 november: ?Från Alunda gård till hela bygdens gård?. Thomas Andersson, som är bygdegårdsföreningens kassör, gjorde en historisk tillbakablick över bygdegårdens utveckling, ekonomi och styre. Ca 35 personer fick lyssna till detta mycket trevliga och informativa föredrag.

Hösten avslutades i vår möteslokal den 5 december på kvällen med lite glöggmingel.

Styrelsen vill rikta ett varmt tack till alla som på något sätt bidragit till vårt arkiv genom bilder, berättelser och som deltagit i våra aktiviteter.

Lilian Bringle  Bodil Charlesson   Christer Santesson

Lennart Svensson   Anki Nordin   Bertil Ebbesson  Börje Nilsson