Esbjörn Hederström om Mjölkskjutsen från Önnarp

Nedtecknat av Esbjörn Hederström Mjölkskjutsen från Önnarp för 50 år sedan. År 1954 var jag 11 år gammal och minns denna sommar främst p g a alla de morgnar och förmiddagar som jag åkte med mjökskjutsen till Förslövs mejeri. Jag vistades hos mina morföräldrar på Önnarps backe. De tillhörde första vågen av sommargäster på Hallandsåsen … Fortsätt läsa Esbjörn Hederström om Mjölkskjutsen från Önnarp