Program

Program Hösten 2021

Medlemsträffar kl 18.30 – 20.30 för dem som vill besöka arkivet Bjärehemsvägen 4 följande tisdagar: 17/8, 31/8, 14/9, 28/9, 12/10, 26/10, 9/11, 23/11, 7/12.

29 augusti kl 14.00. Föreningen firar 20-årsjubileum. Byavandring” Samling vid Pizzerian, Sandbäcksgården. Efter vandringen bjuder föreningen på grillkorv mm vid Linbastuan.

26 september kl 14.00. Vandring i Stora Hult. Samling vid den södra parkeringen, Stora Hults strand. Medtag egen fika.

20 oktober kl 15.30. Nya skolan i Förslöv. Vi samlas vid den norra kyrkoparkeringen och går gemensamt över gatan till den nya skolbyggnaden där vi får en visning av lokalerna.

30 november kl 19.00. Föredrag: ”Industrins utveckling i Förslöv” i Förslövs församlingshem där Bengt Johansson med flera berättar och visar bilder.

Ändringar i programmet kan bli aktuellt beroende på pandemins utveckling och detta meddelas i så fall här på hemsidan och/eller i tidningen Bjäre Nu!