Kontakt

FÖRSLÖVS SOCKEN FÖRR OCH NU

Bjärehemsvägen 4

269 72 FÖRSLÖV

Kontaktpersoner:

Iréne Ebbesson 0431- 451114 Mailadr: irene.ebbesson@gmail.com

Eva Román        0431-451412 Mailadr: evro7073@gmail.com

Bankgiro: 5046-0260

OBS Föreningens postgiro, 170633-2, har upphört!

Arkiv och föreningslokal:

Bjärehemsvägen 4, Förslöv