Utgivna skrifter

Föreningen har gett ut nedanstående skrifter:

”Konst och design i Förslövs socken”

60 konstnärer i Förslöv presenteras 2020

 

                                   

 

 

 

 

”Jordbruket i Förslövs Socken”  Lantlivet 1950-60-tal.         2019

”Ett gott samhälle” Samhällsfunktioner i Förslövs socken.   2018

Olstorp, Vadebäck, Rosenhult..           2018

 

 

 

Gårdar Hus Människor i Södra Karstorps by..                            2017

Södra Karstorps utmark. ”Skog och backamarken”.            2017

”Torpruinerna på Hallandsåsen.”       2017

 

 

 

Handel och Butiker i Förslöv                                                                2016