Välkommen till vår hemsida

Nu är programmet för hösten klart! Klicka här!

Har du egna bilder, berättelser eller något annat material om socknen som du vill dela med dig av, tar vi tacksamt emot detta. Kontakta då någon i styrelsen eller kom gärna till våra medlemsträffar.

Vänligen Styrelsen