Torpvandring

I lördags (28/4) genomförde föreningen en lyckad torpvandring under ledning av Eva Román, där de 26 deltagarna, i vackert vårväder, gick en stor runda på hallandsåsens sydsluttning. Vi besökte ett tiotal torpruiner och fick intressant information om hur livet för torpens innevånare varit en gång i tiden. Bilden visar när vi stannat vid ruinen efter torpet ”Plådrahuset”.

För den intresserade finns det möjlighet att köpa en skrift, utgiven av föreningen, som handlar om alla torpruinerna på Hallandsås inom Förslövs socken. Kontakta någon i styrelsen för köp. Pris 100;-.