Välkommen till vår hemsida!

Program för våren 2021 finns under fliken program.       

Årsmöte har hållits tisdagen den 4/5 utomhus i regnväder. Till ny ordförande för föreningen valdes Lilian Bringle. Börje Nilsson blev ordinarie styrelseledamot och till ersättare i styrelsen valdes Bodil Charlesson och Per Svensson.

———————————–