Välkommen till vår hemsida!

– önskar vi alla som besöker vår hemsida.

Program för hösten 2021 kommer i början på augusti.       

Årsmöte har hållits tisdagen den 4/5 utomhus i regnväder. Till ny ordförande för föreningen valdes Lilian Bringle. Börje Nilsson blev ordinarie styrelseledamot och till ersättare i styrelsen valdes Bodil Charlesson och Per Svensson.

Du som önskar köpa någon av våra skrifter eller filmen om Förslöv. Ta kontakt med någon i styrelsen.

———————————–