Föreläsning i Förslövs församlingshem av Anki Nordin

”Glimtar från 1600-1700-talets Förslöv!”

12 februari kl 19.00

Entré inkl fika
medlem 40 kr
icke medlem 60 kr