Välkommen till vår hemsida

Har du egna bilder, berättelser eller något annat material om socknen som du vill dela med dig av, tar vi tacksamt emot detta. Kontakta då någon i styrelsen eller kom gärna till våra medlemsträffar.

Vänligen Styrelsen


Skriften om torpruinerna.

 

Den innehåller berättelser om torpen, de som bodde där och brukade dem.

I skriften finns även en karta för den som vill besöka torpen.

Kontakta Eva Román
tel 0431-451412
om du vill köpa ett ex.

Pris 100;-

Passa på att besöka ”Torpen på Åsen”!!