Välkommen till vår hemsida!

Här kan du läsa en hel del om socknen.

Vi håller för närvarande på att komplettera våra berättelser med fler bilder.

Har du egna bilder, berättelser eller något annat material om socknen som du vill dela med dig av, tar vi tacksamt emot detta. Kontakta då någon i styrelsen eller kom gärna till våra medlemsträffar.

Vänligen Styrelsen