Välkommen till vår hemsida!

Program för hösten 2021 finns att läsa under fliken “Program”.

Nya skolan i Förslöv. Onsdagen den 20 oktober får vi en guidad visning av den ombyggda skolan. Samling kl 15.30 vid kyrkans norra parkering för gemensam vandring över till skolans lokaler.

Varannan tisdag kl 18.30 – 20.30 träffas vi i vår lokal på Bjärehemsvägen 4. För datum se vårt program.

Årsmöte har hållits tisdagen den 4/5 utomhus i regnväder. Till ny ordförande för föreningen valdes Lilian Bringle. Börje Nilsson blev ordinarie styrelseledamot och till ersättare i styrelsen valdes Bodil Charlesson och Per Svensson.

Du som önskar köpa någon av våra skrifter eller filmen om Förslöv. Ta kontakt med någon i styrelsen.

———————————–