Välkommen till vår hemsida!

Program för hösten 2021 finns att läsa under fliken “Program”.

Söndagen den 26 september: Vandring i Stora Hult. Samling vid den södra parkeringen Vid Stora Hults strand kl 14.00. Medtag egen fika.  Välkomna!

Varannan tisdag kl 18.30 – 20.30 träffas vi i vår lokal på Bjärehemsvägen 4. För datum se vårt program.

Årsmöte har hållits tisdagen den 4/5 utomhus i regnväder. Till ny ordförande för föreningen valdes Lilian Bringle. Börje Nilsson blev ordinarie styrelseledamot och till ersättare i styrelsen valdes Bodil Charlesson och Per Svensson.

Du som önskar köpa någon av våra skrifter eller filmen om Förslöv. Ta kontakt med någon i styrelsen.

———————————–