Välkommen till föreningens hemsida.

Medlemsträffen den 25 januari i vår föreningslokal är inställd p g a rådande pandemirestriktioner. Vi tar beslut inför varje träff då förutsättningarna kan komma att ändras. Vidare information ges här på hemsidan.

Program för våren 2022 finns nu under fliken  “Program”
samt skickas hem till dig som är medlem tillsammans med inbetalningskort för
årets avgift. Vill du bli medlem så kontakta någon av oss i styrelsen.
Gäller även om du  önskar köpa någon av våra skrifter eller filmen om Förslöv.

Välkomna att delta i våra vandringar eller lyssna på intressanta föredrag.
Alla aktiviteter är öppna för allmänheten.